Mycie pomników Katowice

Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem pomników z kamienia, betonu, lastriko.

Zabrudzenie i poplamienie nagrobków cmentarnych, pomników, znaków i rzeźb może wynikać z rozpryskiwania gleby, rdzewiejących śrub lub innych metalowych elementów, osadów ptaków oraz jagód lub soków spadających na kamień. Rozwój biologiczny, taki jak glony, porosty lub mech, może pokryć powierzchnię, spowodować rozkład kamienia i utrudnić jego odczytanie.

Czyszczenie kamieni powinno odbywać się możliwie najdelikatniejszymi środkami. Celem nigdy nie powinno być nadanie nagrobkowi wyglądu „nowego”. Nawet przy najbardziej ostrożnej technice czyszczenie może przyspieszyć niszczenie lub spowodować utratę oryginalnego materiału. Wyłącznie miękkich szczotek i delikatnych środków czyszczących, takich jak woda lub niejonowy środek czyszczący (neutralne pH 7). 

Nigdy nie używamy szczotek drucianych, ani ostrych środków czyszczących, takich jak wybielacze.

Jaki jest powód czyszczenia pomnika?

– Silne Zabrudzenie
– Zmiana barwy
– Wzrost biologiczny, mchów, trawy, porostów
– Wandalizm/graffiti

Czynniki brudzące lub nagromadzenia mchów

Czynniki brudzące to nagromadzenia na kamieniu, które zmieniają jego wygląd i mogą powodować dodatkowe uszkodzenia. Różne środki zabrudzające mogą lepiej reagować na określoną metodę czyszczenia. 

Do środków silnie brudzących zalicza się:

– Brud, w tym gleba i błoto, często powstaje w wyniku przeniesienia wierzchniej warstwy gleby na powierzchnię nagrobka. Brud może powodować ciemne plamy na powierzchni lub ogólny brudny wygląd. Brud może wniknąć w pory kamienia i być trudny do usunięcia. Minerały zawierające żelazo mogą przedostać się do powierzchni marmuru i pozostawić rdzawe plamy. Jeżeli nagrobek z biegiem czasu zapadł się w ziemię, a następnie został podniesiony i ustawiony ponownie, widać wyraźną linię zabrudzenia. Brud może zatrzymywać wilgoć po opadach deszczu i prowadzić do rozwoju pleśni na powierzchni kamienia.
– Zanieczyszczenia powietrza, w tym cząsteczki ze spalin samochodowych, mogą osadzać się na powierzchni marmuru. Pobliskie fabryki lub zakłady przemysłowe mogą generować zanieczyszczenia, które z czasem mogą zmienić wygląd kamienia lub wejść w interakcję chemiczną z kamieniem. Na przykład dwutlenek siarki wytwarzany w procesach produkcyjnych i spalinach pojazdów może wchodzić w interakcję z powierzchniami marmurowymi, powodując powstawanie skorup gipsowych. Skorupy te mogą wychwytywać cząsteczki gleby i zanieczyszczeń, tworząc szorstkie, szare powierzchnie.

– Organizmy biologiczne, takie jak bakterie, pleśń, glony, mchy lub porosty mogą przylegać do nagrobka i powodować zmiany w jego wyglądzie. Mikroorganizmy są w stanie stworzyć warstwę biologiczną na powierzchni kamienia. Obejmują białka i cukry, które są trudne do usunięcia za pomocą standardowych praktyk czyszczenia i stanowią pożywienie dla ponownego wzrostu organizmów. Bakterie mogą pochłaniać zanieczyszczenia powietrza i wytwarzać kwasy, które mogą atakować kamień. Grzyby mogą przenikać przez system porów kamienia i przenosić bakterie dalej w głąb kamienia.

– Ptasie odchody lub inne wydzieliny zwierzęce mogą zabrudzić kamień. W zależności od diety zwierzęcia plamy mogą być trudne do usunięcia. Mocz wsiąka w porowate materiały i z czasem tworzy żółte plamy.

– Sok roślinny lub drzewny to lepka substancja kapiąca ze zwisających drzew. Materiał może zawierać żywice, które nie są łatwo rozpuszczalne w wodzie. Cukry zawarte w soku mogą przyciągać owady lub stanowić pożywienie dla pleśni i pleśni. Krzewy mają opadające jagody, które mogą plamić powierzchnie.

Inne zagrożenia dla nagrobków

Uszkodzenia spowodowane solą mogą spowodować rozpad powierzchni kamienia. Obecność soli w kamieniu, w podłożu otaczającym kamień, w wodzie do nawadniania, w niektórych herbicydach i niektórych środkach czyszczących może migrować przez porowatą sieć kamienia i powodować uszkodzenia. Sole są rozpuszczane i transportowane przez wodę. Mogą rekrystalizować i wywierać w porach ciśnienie przekraczające wytrzymałość kamienia. Dlatego do czyszczenia marmurowych nagrobków nie należy używać środków czyszczących pozostawiających sole.
Cykle zamrażania i rozmrażania mogą przyspieszyć wietrzenie kamienia. Woda może przedostać się do otworów, pęknięć i porów kamienia. Jeśli występują ujemne temperatury, woda może zamarznąć i rozszerzyć się. Przy wielu cyklach zamrażania i rozmrażania woda może uszkodzić kamień. Ponieważ większość prac związanych z czyszczeniem wymaga nasycenia kamienia wodą lub płynami, nie czyść nagrobków podczas ujemnych temperatur lub gdy spodziewane jest zamarznięcie w ciągu 48 godzin od czyszczenia.
Niewłaściwe czyszczenie może spowodować plamy na powierzchni lub przyspieszyć niszczenie kamienia. Mający dobre intencje, ale źle poinformowani opiekunowie nagrobków cmentarnych wyrządzają szkody poprzez zły dobór metod czyszczenia. Obejmuje to użycie sprzętu do mycia pod ciśnieniem zbyt blisko kamienia, nie płukanie po nałożeniu środka czyszczącego i używanie produktów o większej mocy niż zaleca producent

Ważne czynniki do sprawdzenia

Decyzję o czyszczeniu należy dokładnie przemyśleć, ponieważ każde czyszczenie może spowodować usunięcie niewielkiej ilości oryginalnego kamienia. Jednym z powodów, dla których warto rozważyć czyszczenie nagrobka, jest usunięcie zanieczyszczeń i zanieczyszczeń, które mogą przyspieszyć niszczenie kamienia. Inne przyczyny mogą obejmować czyszczenie kamieni o znaczeniu lokalnym lub lokalizacji kamieni przy wejściu na cmentarz, aby uzyskać poparcie społeczne dla dodatkowych ulepszeń cmentarza. Czyszczenie kamieni pokrytych silnym narostem biologicznym odsłoni tekst ważny dla lokalnych historyków i genealogów. Jeden lub więcej z tych powodów może prowadzić do podjęcia decyzji o oczyszczeniu kamienia.

Przed podjęciem projektu sprawdzamy, czy kamień jest wystarczająco stabilny, aby można go było wyczyścić.

Używamy najdelikatniejszej i najmniej inwazyjnej metody. Wybieramy metody czyszczenia i materiały, które według Twojej najlepszej wiedzy nie mają wpływu na nagrobek. Aby zapewnić trwałość nagrobka i zminimalizować potrzebę wymiany kamienia, należy przeprowadzić zabiegi chemiczne i fizyczne przy użyciu najdelikatniejszych możliwych środków.

Aby wyczyścić, przede wszystkim

     Używamy najdelikatniejszą metodę czyszczenia
     Przed czyszczeniem całego kamienia wykonujemy małe poprawki testowe
     Postępujemy zgodnie z zaleceniami do czyszczenia konkretnego materiału

Oryginalna powierzchnia może być wypolerowana i gładka. Napisy są zazwyczaj wyryte na nagrobku. Jeśli pierwotna powierzchnia zostanie zmieniona, sposób późniejszego starzenia się nagrobka może ulec zmianie. W miarę jak powierzchnia staje się szorstka, łatwiej się brudzi. Napisy mogą zostać zniszczone, przez co nagrobek będzie trudniejszy do odczytania. Nigdy nie szorujemy powierzchni agresywnie ani nie używamy  do czyszczenia powierzchni szczotek drucianych lub metod mechanicznych, takich jak szlifierki lub szlifierki.

Warunki środowiskowe mogą decydować o częstotliwości czyszczenia. Na przykład nagrobki umieszczone w zacienionych i wilgotnych miejscach pod drzewami mogą wymagać częstszego czyszczenia niż nagrobki w miejscach nasłonecznionych.

Poniżej czyścimy piaskowiec myjką z grzaniem wody, jest to jedna z najmniej inwazyjnych, skutecznych metod do czyszczenia silnie zabrudzonego kamienia naturalnego.

– 80 BAR

– 80 Stopni Celsjusza

– 500l/H

Zadzwoń