Czyszczenie ekranów dźwiękochłonnych oraz wiat przystankowych

Ekran dźwiękochłonny stanowi naturalną lub sztuczną barierę, znajduje się przy drodze i zabezpiecza sąsiadujące miejsca przed rozprzestrzenianiem się fal dźwiękowych. Ma to na celu ograniczenie oddziaływania hałasu na miejsca sąsiadujące. Zmniejsza natężenie dźwięku oraz ochrania okoliczne obszary.

Ekrany są najczęściej usytuowane przy ruchliwych drogach, osłaniają osiedla oraz chronią mieszkańców przed hałasem.

Funkcja przeciw hałasowi to kluczowe zadania ekranów lecz nie jedyne gdyż mogą również pełnić funkcję ozdobą.

O estetykę, czystość oraz efektowność ekranów zadba nasza firma. Poza pracami czystościowymi, wysokościowymi, zajmujemy się także kompleksowym oczyszczaniem różnych elementów infrastruktury drogowej. Jedną zw świadczonych przez nas usług jest mycie ekranów dźwiękochłonnych, które w szczególności po zimie wymagają oczyszczenia z brudu i soli drogowej. Proces mycia w zależności od lokalizacji oraz obiektu i sposobu zabrudzeń odbywa się przy zastosowaniu wody zdemineralizowanej z chemią, gorącej wody z myjek wysokociśnieniowych, które doskonale poradzą sobie z różnorodnym brudem i zaciekami. Takie mycie umożliwia usunięcie takich zabrudzeń  powstałych po olejach samochodowych, sadzy, soli drogowej oraz innych zabrudzeń przemysłowych. Regularne czyszczenie ekranów daje gwarancję dobrego wyglądu oraz ich żywotności.

Inną wykonywaną przez nas usługą jest czyszczenie wiat przystankowych. Wiaty mają za zadanie osłonić pasażerów przebywających na przystankach autobusowych, tramwajowych czy peronach kolejowych. By nie szpeciły swoim wyglądem, należy zadbać o ich okresowe oczyszczenie. Podobnie jak w przypadku ekranów dźwiękochłonnych nasza firma stosuje myjki wysokociśnieniowe, które doskonale radzą sobie z usuwaniem: napisów, wykonanych sprayem, pozostałości po różnych informacjach i reklamach i innych zabrudzeń przyczyniających się do nieestetycznego wyglądu przystanków.

Zadzwoń